Voor sommige zorg of ondersteuning kunt ue een Persoonsgebonden Budget (PGB)  krijgen. Hiervoor moet u wel een aantal formulieren invullen en voldoen aan alle voorwaarden.  

In principe komt iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, vanwege een aandoening, beperking of stoornis,  in aanmerking voor een persoonsgebonden budget.

Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf een zorgverlener kunt kiezen en inhuren om te helpen. Er zijn vier verschillende soorten PGB:

  • het jeugdhulpbudget voor kinderen tot 18 jaar
  • het Wmo-budget voor onder meer huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
  • het Wlz-budget voor langdurige thuiszorg
  • het Zwv-budget voor verzorging en verpleging aan huis.

Indicatie regelen
Om in aanmerking te komen voor een PGB hebt u een indicatie of verwijzing nodig. Afhankelijk van welke soort PGB nodig is, vraagt u dit aan bij uw gemeente, de thuiszorginstelling, uw zorgverzekeraar of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Plan opstellen & contract sluiten
Vervolgens stelt u een PGB-plan en een begroting op. Hierin vertelt hoelang er zorg nodig is en wat dit gaat kosten. Wordt het PGB-plan goedgekeurd, dan is de volgende stap het afsluiten van een contract met de door u gekozen zorgverlener. Dit zorgcontract stuurt u vervolgens naar de Sociale Verzekeringsbank op.

Formulieren juist invullen
Het vergt wat werk om een PGB aan te vragen, want er zijn verschillende organisaties bij betrokken met elk hun eigen formulieren. Vult u per ongeluk iets verkeerd in, dan wordt het formulier niet in behandeling genomen en weer teruggestuurd. Dat betekent dat u langer op uw zorg moet wachten. Let ook goed op dat u het formulier naar de juiste organisatie stuurt.

Wilt u hulp bij het aanvragen van een PGB?
Bij Budgetbeheer Almere weten we als geen ander wat er bij het aanvragen van een PGB komt kijken. Onze budgetbeheerder werkte jarenlange bij de afdeling pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waar zij de aanvragen moest beoordelen.

Zij kent de  aanvraagprocessen én de financiële valkuilen van deze regelingen. Zij weet hoe ze deze ambtelijke hindernisbaan met al zijn regels, voorwaarden en formulieren moet nemen. Zij zorgt ervoor dat uw PGB-aanvraag snel beoordeeld wordt.

Buy now