Financieel Beheer

Door verschillende redenen of omstandigheden kan het voorkomen dat u te maken krijgt met schulden die hoog oplopen. Wie regelt het financieel beheer in dat geval, als u daar zelf niet toe in staat bent? Financieel Beheer is er voor iedereen, die met schulden te maken heeft of wellicht in het wettelijk traject terecht is gekomen via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Budgetbeheer Almere heeft veel ervaring op dit gebied en daarom kunnen wij u alle hulp en steun bieden met Financieel Beheer. Dat geeft u een gerust gevoel.

Afloscapaciteit
Vaak vindt Financieel Beheer plaats in combinatie met gemeentelijke schuldhulpverlening of bij een WSNP-traject. Het is dan verstandig dat u maandelijks een vast bedrag reserveert, waarmee u alle schuldeisers kunt betalen. Dat bedrag heet afloscapaciteit. Budgetbeheer Almere kan u hiermee helpen. Daarnaast is het verstandig om verschillende instanties en instellingen op de hoogte te brengen van uw schulden. In sommige gevallen krijgt u uitstel van betaling of is het mogelijk dat de schuld voor een deel wordt kwijtgescholden. Wanneer Budgetbeheer Almere het Financieel Beheer voor u gaat regelen, nemen wij ook contact met dergelijke instanties voor u op.

Structuur
Financieel Beheer zorgt er in eerste instantie voor dat u weer structuur krijgt in uw eigen administratie. Budgetbeheer Almere kan u helpen bij het opstellen van een huishoudelijk budgetplan, zodat uw vaste lasten worden doorbetaald. Met structuur krijgt u overzicht en dat leidt vervolgens weer tot minder stress. Bij het Financieel Beheer bieden wij een dienstverleningspakket aan, toegespitst op uw wensen en situatie:

  • Inventarisatie van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
  • Contact met diverse instanties en instellingen
  • Uitvoeren van administratieve taken
  • Postverwerking en post naar u doorsturen
  • Informeren en adviseren bij juridische zaken

Tarieven financieel beheer
Hieronder vindt u het overzicht van onze tarieven voor financieel beheer:

Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden Eénmalige opstartkosten
€ 44,95 per maand € 54,95 per maand € 310,-
     
    Eénmalige intakekosten
    Gratis!
Checked-25 Opstartkosten omvatten alle administratieve handelingen, het verstrekken van informatie en contacten met derden
Checked-25 Om uw financiële situatie goed in kaart te brengen, maken wij graag een afspraak met u bij ons op kantoor. Dit gesprek, de voorbereiding en uitwerking en de reiskosten zijn in de intakekosten
Checked-25 Budgetbeheer Almere brengt standaard beëindigingskosten in rekening van € 275,00.
Checked-25 Budgetbeheer Almere hanteert geen wachtlijst. Binnen 24 uur na ontvangst van het aanmeldformulier plannen wij het eerste intakegesprek.
Checked-25 Bij Budgetbeheer Almere kunt u een overeenkomst afsluiten vanaf 12 maanden.

Informatie
Wilt u meer informatie over Financieel Beheer of over andere dienstverleningen van Budgetbeheer Almere? Neem gerust contact met ons op en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij helpen u graag.

Buy now